O nas

Fundacja na rzecz ratowania dzikich zwierząt PRIMUM powstała z potrzeby serca i rozumu. Od ponad dwóch lat, dwa współpracujące ze sobą ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt zajmują się najsympatyczniejszymi mieszkańcami naszych lasów i łąk – jeżami. Zarówno w Kłodzku, jak i w Skierdach pod Warszawą udało się uratować po kilkadziesiąt chorych i rannych zwierząt, a po okresie leczenia i rehabilitacji przywrócić je do naturalnego środowiska.

Jednakże nasza działalność napotkała naturalną i prozaiczną barierę. Skromne środki, jakimi dysponujemy nie pozwalają na ratowanie wielu zwierząt, którym pomoc jest potrzebna. Co prawda dzięki wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży NASZE JEŻE, jego członków i darczyńców część finansowych problemów związanych z naszymi podopiecznymi udało się rozwiązać, to jednak nadal brakuje nam środków na  przystosowanie pomieszczeń dla zwierząt , podstawowe wyposażenie i wiele, wiele innych spraw.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o każde,  nawet najdrobniejsze wsparcie. Każda złotówka ma znaczenie. Każdy z Państwa może uratować jakieś istnienie.

Wokół fundacji PRIMUM udało się nam zgromadzić osoby, które są prawdziwymi pasjonatami, osoby dla których dobro zwierząt jest wartością nadrzędną. To jest gwarancją, że każda ofiarowana przez Państwa kwota zostanie wydatkowana w sposób racjonalny i zgodnie z potrzebami zwierząt.

Ponadto działalność fundacji i wspieranych przez nią ośrodków rehabilitacji odbywa się pod nadzorem Ministerstwa Ochrony Środowiska.