kolczaste podatki

kolczaste podatki

Od 15 lutego 2019 zostanie wprowadzona usługa “Twój e-PIT”. Istota tej usługi polega na tym, że urząd skarbowy przygotuje rozliczenie podatkowe dla osób, które rozliczają się wypełniając PIT-37 lub PIT-38.

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa. To zeznanie wypełniają między innymi  pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Dotyczy wszystkich tych osób, które deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników.

PIT-38 służy do rozliczenia przychodów kapitałowych, takich jak odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Dane do wypełnienia e-deklaracji urząd skarbowy pobiera z deklaracji podatkowych złożonych w poprzednim roku oraz deklaracji PIT 11 za rok 2018, jakie zostały przesłane przez płatników.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT

1. znajdujemy stronę serwisu podatkowego

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w serwisie Portal Podatkowy Po kliknięciu załącznik otworzy się w nowej zakładce.

2. logujemy się do serwisu

Aby zalogować się do serwisu i uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego będziemy musieli  podać :

  1. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
  2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
  3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018

Możemy również zalogować się do serwisu używając swojego profilu zaufanego.

Co możemy zrobić z przygotowanym zeznaniem podatkowym ?

1. możemy nic nie zrobić

Jeśli nic nie zrobimy,  30 kwietnia 2019 rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie uznane za złożone .

Ta data jest ważna, ponieważ w przypadku, kiedy mamy nadpłatę podatku do zwrotu, od tego dnia będzie liczył się termin, w którym urząd skarbowy dokona zwrotu na nasz rachunek bankowy.

0
dni to maksymalny termin zwrotu naddpłaty podatku liczony od dnia złożenia rozliczenia

2. możemy sprawdzić dane i zaakceptować rozliczenie bez zmian

Do przygotowania rozliczenia urząd skarbowy wykorzystuje dane z zeznań podatkowych złożonych w latach poprzednich oraz informacji dotyczących roku 2018 przesłanych przez płatników, czyli na przykład pracodawców. Jeśli w stosunku do roku 2017 nic się nie zmieniło, nie uzyskujemy przychodów, o których urząd skarbowy nie ma informacji (na przykład przychody z zagranicy), nie przekazywaliśmy darowizn, które podlegają odliczeniu, nie chcemy zmienić organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać nasz 1 % – akceptujemy dokonane rozliczenie bez zmian.

3. możemy dokonać zmian i zaakceptować rozliczenie

W zeznaniu, jakie przygotował dla nas urząd skarbowy możemy wprowadzić zmiany takie jak na przykład :

1. zmiana sposobu rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

2. zmiana lub wskazanie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku;

3. zmiana danych  w uldze na dzieci lub dodanie tej ulgi;

4. dodanie innych danych (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego,    wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

4. możemy odrzucić przygotowane zeznanie

Jeśli nie chcemy skorzystać z przygotowanego przez urząd skarbowy możemy je po prostu odrzucić i rozliczyć się z pomocą ulubionego programu do wypełniania deklaracji podatkowych. Podobny skutek będzie miało zignorowanie przygotowanej deklaracji i przesłanie przygotowanej przez siebie.

Jeśli mamy pytania, możemy skontaktować się telefonicznie infolinią Krajowej Administracji Skarbowej - telefon 801 055 055 (dla numerów stacjonarnych) lub 22 330 03 30
infografika do pobrania
Banner image

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.primum.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Head2.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 500px;}