Statut

Statut jest bardzo ważnym dokumentem dla każdej fundacji, naszej również. Wadą wszystkich statutów jest to, że są śmiertelnie nudne. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zamieścić krótkie streszczenie dla leniwych.

Statut określa nasze główny cel, którym jest ochrona środowiska naturalnego i dzikich zwierząt. Zajmujemy się małymi drapieżnikami – jeżami. Mamy nadzieję, że dzięki darczyńcom i sponsorom uda nam się wprowadzić w życie nasz cel dalszy, czyli zorganizowanie pomocy dla nietoperzy.

Do zamierzonego celu prowadzą różne drogi. My wybraliśmy wspomaganie ośrodków rehabilitacji, które zajmują się małymi pacjentami. Zamierzamy to realizować poprzez gromadzenie środków na bieżącą opiekę nad zwierzętami, wyposażanie ośrodków w potrzebne sprzęty i aparaturę oraz przystosowywanie pomieszczeń dla leczonych i odchowywanych zwierzaków. Jesteśmy maleńką i dopiero raczkującą fundacją, naszą pomoc będziemy kierować zatem do dwóch ośrodków rehabilitacji – ośrodka Jeżurkowo i Nasze Jeże. Z czasem , mamy nadzieję, wspierać będziemy mogli również inne ośrodki rehabilitacji zwierząt.

Zarząd fundacji zajmuje się organizacją i koordynowaniem wszelkich działań. Nad prawidłowością działań czuwa Rada Merytoryczna, która zajmuje się mało widocznymi sprawami formalnymi. Bardzo ważną rolę w fundacji sprawuje również Rada Naukowa, która czujnym okiem spogląda na naszą działalność.

Aby przeczytać o ludziach, którzy tworzą fundację można przeczytać w zakładce ludzie fundacji

 

Pełny statut znajduje się w dokumencie PDF – żeby otworzyć wystarczy kliknąć Statut Fundacji PRIMUM